Lid worden

Dit formulier pas invullen nadat je de proeftrainingen hebt gevolgd en er afspraken zijn gemaakt met trainer en technische commissie i.v.m. teamplaatsing!

Met het insturen invullen en versturen van dit formulier is je aan- of afmelding als lid van Basketbal Club Oirschot definitief. Neem hiervoor de algemene voorwaardenons huishoudelijk reglement en onze gedragsregels door, om kennis te nemen van je rechten en plichten als lid van onze vereniging.

Ben je nog minderjarig, dan gaan wij er van uit dat je ouders akkoord zijn met je aan- of afmelding.

 

Voor kaderleden (o.a. bestuur, trainers, coaches) geldt dat met het insturen van het lidmaatschapsformulier zij akkoord gaan met de geheimhoudingsverklaring.

 

TOESTEMMING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Na je akkoord met de algemene voorwaarden volgen nog een aantal in te vullen privacy vragen welke wij verplicht zijn voor te leggen. Lees ook hoe de bepalingen zijn t.a.v. van de Privacy Policy van Basketbalclub Oirschot.

Graag onder aan het formulier alles aankruisen waar je toestemming voor geeft!

 

Basketbalclub Oirschot wil je graag (laten) informeren over de vereniging, wedstrijduitslagen, sportactiviteiten en speel- en takenschema's. Ook willen wij deze informatie en foto's en filmpjes van je plaatsen op (sociale) media (zoals Facebook, website van Basketbalclub Oirschot e.d.). Daarom vragen wij aan al onze leden eenmalig een toestemmingsformulier in te vullen voor het verwerken van persoonsgegevens en het gebruik van foto's en video's waar jezelf of je kind (met meerderen) herkenbaar op staat.  Indien ouders/ begeleiders zelf foto's of video's maken, kunnen wij hier geen verantwoording over nemen.

 

Je kunt te allen tijde terugkomen op de gegeven toestemming. Een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of intrekking van toestemming, alsmede een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kun je sturen naar basketbal.oirschot@xs4all.nl t.a.v. de ledenadministratie. Basketbalclub Oirschot zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op verzoeken reageren.

 

 

<widget><id>9</id><onload>onLoadForm</onload></widget>

BCO Webshop

Super samenwerking met Jonas Textielbedrukking voor het bestellen van allerlei BCO-items!
Klik op het logo.

 

Neem contact op

BC Oirschot - Sporthal

Sportcentrum De Kemmer

Bloemendaal 5

5688 GP Oirschot

T:0499-572445

 

BC Oirschot - Secretaris

Hoefblad 109

5684 JW Best

Email:

secretariaat@basketbalcluboirschot.nl

 

 

Wil je meedoen?

Lijkt het je leuk om te basketballen? Je bent van harte welkom om een training bij te wonen!

Meer info