Protocol Corona

Seizoen 2020–2021 Corona Protocol (wordt bijgewerkt wanneer nodig).

 

Wij willen jullie allen verzoeken om de coronaregels goed in acht te nemen. 

Voor specifieke informatie t.a.v. coronamaatregelen & basketball kun je terecht op de website van de NBB! Deze informatie wordt continu bijgewerkt. Lees vooral het 'Protocol Basketballcompetities'.

 

De belangrijkste coronamaatregelen bij thuiswedstrijden van BC Oirschot:

* Blijf thuis bij verschijnselen.

* Voor en na de wedstrijd je handen wassen.

* Hou 1,5 meter afstand, behalve tijdens de wedstrijd.

* Buiten de wedstrijden geldt 1,5 meter niet voor jeugd < 13 en onderling niet voor jeugd <18.

* Denk hieraan ook bij tafelen, omkleden en douchen (en doe dat dus niet met te veel personen gelijktijdig).

* Nies / hoest in je elleboog.

* Niet yellen (hardop roepen), ook niet vanaf de spelersbank.

* Begroeting door elleboog of naar elkaar knikken met het hoofd.

* Coach houdt zoveel mogelijk afstand van spelers.

 

Op de tribunes

* 1,5 meter afstand als je niet tot één huishouden behoort.

* Applaudiseren mag, stem verheffen niet.

 

Uitwedstrijden

* In de auto iedereen een mondkapje op.

* Als er niet gedoucht mag worden, wel omkleden en eventueel wat deo opspuiten.

* Respecteer de maatregelen die ter plaatse gelden.

 

Corona protocol sportcentrum De Kemmer: 

• Bij binnenkomst kan je je registreren. Er liggen invulformuliertjes klaar waarop je je naam, telefoonnummer, sport en de datum in kan vullen. De formulieren worden elke avond verzameld en twee weken bewaard, daarna worden ze vernietigd. Op die manier kunnen ze het contactonderzoek vergemakkelijken, mocht er bij een bezoeker van De Kemmer corona worden geconstateerd. Afgesproken is dat de BCO teamcoach of trainer registreert wanneer er iets is en dit communiceert met spelers, ouders, uitspelende vereniging en De Kemmer (waar nodig via het bestuur).

• In verband met de smalle gang tussen de kleedkamers 4 t/m 6 en zaal ABC wordt jullie gevraagd om deze gang alleen te gebruiken, als je van de kleedkamer naar de sporthal gaat en niet te gebruiken om van het kleedlokaal/sporthal naar de kantine te gaan. Er hangt aan beide kanten van de deur een poster om je hieraan te herinneren. I.v.m. brandveiligheid is de deur wel open, maar mag dus niet gebruikt worden. De route bij binnenkomst naar de kleedkamers en na afloop van het sporten zal dus niet via de smalle gang zijn maar dus even omlopen via de veel bredere middengang!!

• Verder gaan we ervan uit dat iedereen de richtlijnen m.b.t. corona inmiddels wel kan dromen. Zo niet, kijk deze dan na op de website van het RIVM. We willen iedereen op het hart drukken om deze richtlijnen ook te respecteren. Laten we elkaar scherp houden wanneer we signaleren dat dit niet gebeurt. 

 

Hartelijk dank voor jullie sportieve medewerking.

 

 

Wil je meedoen?

Lijkt het je leuk om te basketballen? Je bent van harte welkom om een training bij te wonen!

Meer info

 

Neem contact op

BC Oirschot - Sporthal

Sportcentrum De Kemmer

Bloemendaal 5

5688 GP Oirschot

T:0499-572445

 

BC Oirschot - Secretaris

Castaert 56

5688 PG Oirschot

Email:

secretariaat@basketbalcluboirschot.nl