VetrouwensContactPersoon

 

Hallo. Mijn naam is Wim Verouden en ik ben de vertrouwenscontactpersoon bij Basketbal Club Oirschot (BCO). Ik woon in Oirschot, ben vader van twee kinderen en mijn zoon David speelt basketbal bij BCO waardoor ik betrokken ben geraakt.

Vanuit die betrokkenheid ben ik afgelopen jaar gevraagd door het bestuur voor de functie van vertrouwenscontactpersoon. In november 2016 heb ik daarvoor, met succes, een cursus gevolgd bij het NOC*NSF en ben daardoor gecertificeerd als vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor Basketbal Club Oirschot.

 

Bij Basketbal Club Oirschot vinden we het belangrijk dat iedereen, die op wat voor manier dan ook bij de vereniging hoort, zich veilig voelt! Als je een melding hebt over het gedrag van iemand binnen de vereniging, kun je contact opnemen met mij. Je melding kan gaan over pesten, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, agressie enz. Eigenlijk over alle gedrag waardoor jij je niet prettig en veilig voelt bij het sporten. De melding kan gaan over een medesporter(s), een trainer, een begeleider een vrijwilliger of een ouder.

 

Vervolgens ga ik samen met jou je melding bespreken. Als VCP luister ik goed naar je verhaal en samen bekijken we hoe je probleem het beste kan worden aangepakt. Als je het probleem zelf kunt oplossen, prima. Als je er hulp bij nodig hebt, bespreken we dat ook. Samen kijken we welke stappen je kunt nemen of ik denk met je mee wie je zou kunnen helpen. Het kan zijn dat je met de betreffende persoon in gesprek gaat of met je trainer of met het bestuur. Ook kan ik je eventueel verwijzen naar een vertrouwenspersoon van de NBB (Nationale Basketbal Bond) of NOC*NSF.

 

De naam vertrouwenscontactpersoon zegt het al: je kunt me in vertrouwen iets vertellen. Jij beslist wat er verder met jouw probleem gebeurt. Ik help je op weg. Als VCP zorg ik voor een (eventueel zonder namen) schriftelijke terugkoppeling aan het bestuur.

Bij een strafbaar feit moet altijd de politie erbij betrokken worden.

 

Bereikbaarheid: Je kunt telefonisch contact met me opnemen (tot 20.00 uur). Uiteraard mag je me ook aanspreken in en rond de sporthal. We plannen dan samen een geschikt moment om verder te praten. Indien mogelijk graag eerst contact via email opnemen.

 

Wim Verouden:

email: wimverouden7@gmail.com

mobiel telnr. 06-10179714

 

Vind je het prettiger om met iemand van buiten de vereniging contact op te nemen of ben ik niet bereikbaar? Dan kun je ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de Nederlandse Basketbalbond of van het NOC*NSF.

NBB: Petra Vervoort: telnr. 088-1119910 (vervoort@devertrouwenspersoon.nl)

NOC*NSF: Vertrouwenspunt Sport: telnr. 0900-2025590

 

Wil je meedoen?

Lijkt het je leuk om te basketballen? Je bent van harte welkom om een training bij te wonen!

Meer info

 

Neem contact op

BC Oirschot - Sporthal

Sportcentrum De Kemmer

Bloemendaal 5

5688 GP Oirschot

T:0499-572445

 

BC Oirschot - Secretaris

De Lange Spruit 9

5688 TV Oirschot

Email:

secretariaat@basketbalcluboirschot.nl